Ergotherapie-Dieren
Verwijzers

In onderstaande tabel worden de mogelijkheden van ergotherapie aangegeven om inzichtelijk te maken wat ergotherapie voor uw cliënt kan betekenen.

 Doelgroep  Probleem  Wat doet ergotherapie?  Voorbeeld
       
Chronisch (neurologische) aandoeningen zoals bijv. MS, Parkinson Coördinatiestoornissen
Spierkrachtverlies
Stijfheid
Cognitieve problemen
Doornemen ergonomie:
energiebesparende maatregelen en alternatieve werkmethoden
Hulpmiddelen
Dagactiviteitenlijst
Begeleiding aanvraag voorzieningen
Zelfmanagemen
t
       
Vroeg-dementiële
problematiek
Cognitieve problemen
Overbelasting mantelzorger
Compensatietechnieken aanleren aan de cliënt
Begeleiden en instrueren van de mantelzorger
Dagplanning maken
Activiteiten structureren
Huisbezoek: omgeving veilig maken
       
Artrose/RA Pijn
Vermoeidheid
Bewegingsbeperking
Gewrichtsbeschermende maatregelen
Ergonomisch advies
Advies werkplekinrichting en hulpmiddelen
Stoeladvies
Advies uitvoering huishoudelijke taken
Werkplekadvisering
Scootmobieltraining
       
CVA Hemiparese
Coördinatiestoornissen
Cognitieve problemen
Arm-handfunctietraining
Strategietraining
Compensatietechnieken
Advies WMO
Eénhandig brood smeren
Trainen activiteiten
Begeleiding WMO-aanvraag
       
Chronische pijn Pijn
Vermoeidheid
Ergonomisch advies: energiebesparende maatregelen en alternatieve werkmethoden
Belasting/belastbaarheid in evenwicht brengen
Dagactiviteitenlijst
Advies uitvoering huishoudelijke taken
Werkplekadvisering
       
COPD Vermoeidheid
Benauwdheid
Belasting/belastbaarheid in evenwicht brengen
Doornemen ergonomie: energiebesparende maatregelen en alternatieve werkmethoden
Dagactiviteitenlijst
Begeleiding aanvraag voorzieningen
       
Ouderen Mobiliteitsproblemen
Cognitieve problemen
Vallen
Compensatietechnieken
Advies gebruik hulpmiddelen en training daarvan
Woningadvies
Begeleiden en instrueren van mantelzorger
Structuren van het huishouden
Scootmobieltraining
Huisbezoek: woning, omgeving veilig maken


Voor het verwijzen naar de ergotherapie kunt u gebruik maken van het verwijsformulier extramurale ergotherapie. Voor een verwijsformulier klik hier.

Het formulier kunt u sturen naar: Praktijk voor Ergotherapie Dieren e.o.
Dorpsweg 49
6956 AN Spankeren
of faxen naar: 0847111624

 
U kunt het formulier ook meegeven aan uw cliënt zodat deze telefonisch een afspraak met een van ons kan maken.
Wij zijn bereikbaar via telefoonnummers 06-33693079 en 06-46502976
.

 

Praktijk voor Ergotherapie Dieren e.o.    Telefoon: 06 46502976     Postadres: Dorpsweg 49, 6956 AN  Spankeren.
Therapeuten:

- Christa de Bruin
- Astrid Rothuis
- Suze Kuiper
- Laura Bruil


Praktijkadressen:

Haverweg 55c
6991 BR  Rheden

Treubstraat 70
6951 BB  Dieren

Zandbergstraat 10
6981 DR  Doesburg