Ergotherapie-Dieren
Ergotherapie

Wat is ergotherapie:
Ergotherapie is een paramedisch beroep dat zich richt op het zo optimaal mogelijk kunnen uitvoeren van dagelijkse activiteiten in eigen woon- leef- en werkomgeving.
Wanneer u als gevolg van ziekte, ongeval, over- of onderbelasting, handicap of ouderdomsverschijnselen uw dagelijkse activiteiten niet meer naar tevredenheid kunt uitvoeren, kunt u bij een ergotherapeut terecht.
Ergotherapie richt zich vooral op het samen zoeken naar oplossingen voor problemen, die u ondervindt bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Hierbij staat niet zozeer de ziekte of aandoening centraal, maar vooral de praktische gevolgen daarvan.

Een aantal voorbeelden van praktische problemen die een reden kunnen zijn om een ergotherapeut in te schakelen:
  • Zelfverzorging: problemen met betrekking tot eten, drinken, wassen, kleden, tanden poetsen, haren kammen, organisatie van verschillende taken
  • Verplaatsen: problemen bij omdraaien in bed, opstaan uit een stoel, bij het lopen, gebruik van loophulpmiddelen of rolstoel, gebruik van het openbaar vervoer, autorijden
  • Productiviteit (werk, huishouden): problemen bij het uitvoeren van taken op uw werk tengevolge van bijvoorbeeld gewrichtsproblemen, rugklachten. Problemen bij het bereiden van maaltijden, de was verzorgen, boodschappen doen, schoonmaken, verzorgen van familieleden
  • Ontspanning: problemen bij het uitoefenen van hobby’s zoals bijvoorbeeld kaarten, lezen, puzzelen, schrijven, schilderen, tuinieren. Problemen bij het onderhouden van sociale contacten
  • Cognitie: geheugenproblemen, moeite met dagindeling, moeite met het planmatig uitvoeren van taken
  • Hulpmiddelen: problemen bij het aanvragen van hulpmiddelen, woningaanpassingen, het besturen van een elektrische rolstoel of scootmobiel (training nodig)

Werkwijze:

Hoe werkt een ergotherapeut?
In het eerste gesprek wordt uitgelegd wat ergotherapie inhoudt en worden de problemen, die u ondervindt in het dagelijks handelen besproken.
De ergotherapeut onderzoekt wat de oorzaken zijn van de problemen en welke mogelijkheden er zijn om de problemen op te lossen.
Samen met u wordt er vervolgens een plan van aanpak gemaakt. Onderdelen van dit plan kunnen zijn:
  • (Opnieuw) leren om de activiteit uit te voeren
  • Leren de activiteit op een andere manier uit te voeren
  • De activiteit leren uitvoeren met behulp van hulp, hulpmiddelen of aanpassingen
Aan het eind van de behandeling wordt besproken in hoeverre de doelen behaald zijn.
Een verslag van de behandeling wordt naar de verwijzer gestuurd en u ontvangt een kopie.
Praktijk voor Ergotherapie Dieren e.o.    Telefoon: 06 46502976     Postadres: Dorpsweg 49, 6956 AN  Spankeren.
Therapeuten:

- Christa de Bruin
- Astrid Rothuis
- Suze Kuiper
- Laura Bruil


Praktijkadressen:

Haverweg 55c
6991 BR  Rheden

Treubstraat 70
6951 BB  Dieren

Zandbergstraat 10
6981 DR  Doesburg