Ergotherapie-Dieren
De Praktijk

De Praktijk voor Ergotherapie Dieren e.o. bestaat uit Christa de Bruin en Astrid Rothuis. De praktijk is in 2005 gestart. De praktijk is gevestigd in het Medisch Centrum Rheden, het ParaMedisch Centrum in Dieren en het ParaMedisch Centrum in Doesburg. Wij zijn voornamelijk werkzaam in de gemeente Rheden (Velp, Rheden, De Steeg, Ellecom, Dieren en Laag Soeren) en in de gemeente Doesburg.

Wij hebben veel ervaring met het behandelen van cliënten met een grote diversiteit aan diagnoses in de revalidatie en in de ouderenzorg. Samenwerken met andere disciplines zoals de fysiotherapie, de logopedie en de Thuiszorg vinden wij belangrijk en zijn wij gewend.

Wij staan beiden geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici, zijn lid van de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland en zijn aangesloten bij de
Vrijgevestigde Ergotherapeuten Gelderland (VEG). Astrid is gecertificeerd ParkinsonNet-therapeut en aangesloten bij MS Zorg Nederland.
De praktijk is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09208118.

Klachtenregeling

Heeft u een klacht over de behandeling of uw therapeut, dan kunt u contact opnemen met de therapeut. Mocht uw klacht niet bespreekbaar zijn met de therapeut dan kunt u zich wenden tot een afdeling Informatie & Klachtenopvang Gezondheidszorg (IKG). Voor meer informatie: www.zorgbelang-nederland.nl.
Wilt u een klacht indienen kunt u deze indienen bij Klachtenloket Paramedici: www.klachtenloketparamedici.nl
Praktijk voor Ergotherapie Dieren e.o.    Telefoon: 06 46502976     Postadres: Dorpsweg 49, 6956 AN  Spankeren.
Therapeuten:

- Christa de Bruin
- Astrid Rothuis
- Suze Kuiper
- Laura Bruil


Praktijkadressen:

Haverweg 55c
6991 BR  Rheden

Treubstraat 70
6951 BB  Dieren

Zandbergstraat 10
6981 DR  Doesburg